blog image شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 12:28:31
دسته بندی : اجتماعی بازدید : 57
بازدید رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان از شرکت صنعت فولاد شادگان

روز سه شنبه مورخ 95/05/29 رئیس محترم هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان در رأس هیأتی از شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی ، دکتر سروش رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به همراه مهندس مدرس خیابانی مدیرعامل و هیأت مدیره آن شرکت ، در خصوص بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فولاد شادگان و همچنین بازدید از سایت های احیاء مستقیم و فولادسازی از شرکت فولاد شادگان دیدن کردند.
     پس از این بازدید جلسه ای با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت فولاد شادگان در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود جهت راه اندازی واحد احیاء مستقیم شرکت برگزار ، و تصمیماتی در خصوص رفع این موانع و مشکلات جهت بهره برداری هرچه سریعتر واحد احیاء مستقیم اتخاذ گردید.
    پس از پایان این جلسه بازدیدکنندگان در ساعت 15:30 شرکت را ترک کردند.