تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


  بازدید مدیر عامل فولاد خوزستان از شرکت صنعت فولاد شادگان  تاریخ: 16/9/1395


 
      در روز سه شنبه 95/09/16 مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در رأس هیأتی از شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید به عمل آورد.
 
 
      به گزارش روابط عمومی شرکت آقای مدرس خیابانی مدیر عامل و برخی از مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان ، آقای خرم نیا رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد شادگان و هیأت همراه از شرکت صنعت فولاد شادگان دیدن کردند.
 
 
      مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ضمن بازدید از قسمت های مختلف شرکت فولاد شادگان و اطلاع از آخرین پیشرفت فیزیکی پست برق 400 کیلو ولت و بخش های مختلف سایت احیاء مستقیم جلسه ای با حضور مهندس تفضلی مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان و مدیران ارشد این شرکت برگزار کرد که در طی آن مشکلات و موانع کاری موجود مطرح و همچنین بر پیروی از سیاست های هماهنگ در جهت پیشرفت فیزیکی، تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر از سایت احیاء و همچنین اقتصادی کردن هرچه بیشتر فعالیت ها تاکید شد.
 
  
      در این جلسه یک ساعته همچنین مهندس تفضلی ضمن تشکر و قدردانی از حضور آقای مدرس خیابانی، وضعیت شرکت صنعت فولاد شادگان و روند رو به رشد این شرکت به خصوص در پست برق و سایت احیاء مستقیم برای بازدید کنندگان تشریح و از حمایت های همه جانبه مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و هیأت مدیره تقدیر و تشکر کرد.
 
 

 

 

 
 

منو