تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


  برگزاری دومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان  تاریخ: 28/4/1395


 
    به گزارش روابط عمومی ، دومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان برای سال مالی 1394 در روز شنبه مورخ 95/04/26 با حضور سهامداران ، هیأت مدیره ، مدیرعامل ، معاونین شرکت ، حسابرس و بازرس قانونی در سالن کنفرانس نور شرکت ملی فولاد ایران برگزار گردید.
 
 
    در این جلسه ابتدا مهندس علیمرادپور مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان ، گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در سال 94 ارائه نمود و اهداف هیأت مدیره برای سال 95 را تبیین کرد. وی در این گزارش میزان پیشرفت احیاء مستقیم را بیان و تاریخ حدودی افتتاح فاز یک شرکت را در آینده نزدیک اعلام کرد. مهندس علیمرادپور در خصوص بخش فولادسازی شرکت نیز توضیحات کامل و مبسوطی را ارائه کرد.
 
 
    در ادامه این نشست ، اعضاء مجمع پس از استماع گزارش بازرس قانونی ، مبنی بر مقبول بودن صورت های مالی ارائه شده ، ضمن تأیید و تصویب صورت های مالی سال 94 ، تصمیماتی در ارتباط با فعالیت های شرکت در سال 95 گرفتند.
 
 
 
    لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان با حضور کلیه سهامداران ، از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، شرکت ملی فولاد ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ، برگزار گردید.

 

 

 
 

منو