تاريخ: 25/9/1397

پست الکترونیکی


  بازدید رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان از شرکت صنعت فولاد شادگان  تاریخ: 30/5/1395


 
    روز سه شنبه مورخ 95/05/29 رئیس محترم هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان در رأس هیأتی از شرکت صنعت فولاد شادگان بازدید کرد.
 
    به گزارش روابط عمومی ، دکتر سروش رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به همراه مهندس مدرس خیابانی مدیرعامل و هیأت مدیره آن شرکت ، در خصوص بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فولاد شادگان و همچنین بازدید از سایت های احیاء مستقیم و فولادسازی از شرکت فولاد شادگان دیدن کردند.
 
 
    پس از این بازدید جلسه ای با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت فولاد شادگان در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود جهت راه اندازی واحد احیاء مستقیم شرکت برگزار ، و تصمیماتی در خصوص رفع این موانع و مشکلات جهت بهره برداری هرچه سریعتر واحد احیاء مستقیم اتخاذ گردید.
 
 
    پس از پایان این جلسه بازدیدکنندگان در ساعت 15:30 شرکت را ترک کردند.

 

 

 
 

منو