اطلاع رسانی و اخبار, دسته بندی نشده

اتصال شرکت فولاد شادگان به شبکه ریلی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان،  مدیرکل راه آهن جنوب، با اشاره به سفر معاون فنی و زیربنایی راه آهن کشور و برگزاری جلسه با فولاد شادگان درباره نحوه اتصال این شرکت به شبکه و خطوط ریلی محور جنوب، اظهار کرد: نحوه اتصال فولاد شادگان به شبکه ریلی خوزستان بررسی و قرار بر پیگیری این کار توسط فولاد شادگان شد.

عبدالکریم درویش زاده افزود: طرح نهایی از بین انواع گزینه هایی که ارائه می شود و شرایط مناسب تری را برای این کار دارد انتخاب می شود که پس از تعیین و تایید هزینه‌ها، چگونگی و میزان مشارکت اداره کل راه آهن جنوب در زمینه اتصال شرکت فولاد شادگان به شبکه و خطوط ریلی محور جنوب مشخص شود که این اتفاق طی ۴۰ روز آینده رخ می دهد.

مدیرکل راه آهن جنوب با بیان این که طول خط ریلی فولاد شادگان ۲۰ کیلومتر است، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای مشارکت در طرح اتصال فولاد شادگان به خطوط ریلی محور جنوب، انجام زیرسازی توسط فولاد شادگان  و عملیات روسازی توسط اداره کل راه آهن جنوب انجام شود.

درویش زاده با اشاره به مزایای شبکه ریلی نسبت به جاده در حمل و نقل باری، تصریح کرد: با توجه به نوع باری که توسط صنایع فولاد در جاده ها حمل می شود همواره احتمال وقوع تصادف و بروز خسارت های مالی و جانی برای مردم و وارد شدن زیان و از دست رفتن بار برای صنایع فولاد وجود دارد.

وی ادامه داد: راه آهن به دلیل مصرف پایین سوخت صنعت سبز و دوستدار محیط زیست محسوب می شود و به علاوه ایمنی بسیار بیشتری نسبت به جاده دارد. مدیرکل راه آهن جنوب بیان کرد: سیاست ما و راه آهن کشور انتقال بار از شبکه حمل و نقل جاده به خطوط ریلی است که در این راستا جلساتی از سال های قبل با صنایع فولاد مستقر در خوزستان در این زمینه برگزار شده است.

نویسنده