آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند، دعوت می‌گردد از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی http://ssico.ir و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی تأمین کنندگان احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC، پس از مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ 04/12/1400 نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز و بارگذاری ضمائم و کلیه مدارک مورد نیاز در سامانه تأمین کالا و خدمات به نشانی http://pim.ssico.ir اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

(ریال) 

حداقل امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه
  1 212218 احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC 54.000.000.000 ریال 65  از 100
  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  • حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  52234742-061 داخلی 121 و 122- شماره پشتیبانی سامانه: 09165989258

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان