آگهی های جاری, مناقصات جاری

اصلاحیه آگهی (213596) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC با موضوع ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مناقصه شماره 213596 موضوع “ساخت واحد ریخته‌گری اسلب عریض” در شرکت صنعت فولاد شادگان می‌رساند، حداکثر تاریخ تعیین شده جهت ارسال اسناد ارزیابی کیفی روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 می‌باشد.

سایر موراد مندرج در آگهی کما کان به قوت خود باقی است.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط