آگهی های جاری, مناقصات جاری

اصلاحیه آگهی (213663) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات تخلیه و دفع پسماند و فاضلاب بهداشتی به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین آلات دفع پسماند خشک و تر و دستگاه لجن

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مناقصه شماره 213663 موضوع ” انجام خدمات تخلیه و دفع پسماند و فاضلاب بهداشتی به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین‌آلات دفع پسماند خشک و تر و دستگاه لجن ” می‌رساند، حداکثر تاریخ تعیین شده جهت ارسال اسناد ارزیابی کیفی روز شنبه مورخ 09/07/1401 می‌باشد.

سایر موراد مندرج در آگهی کما کان به قوت خود باقی است.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط