آگهی های جاری, مناقصات جاری

اطلاعیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

پیرو درخواست مکرر شرکتهای پیمانکاری در خصوص تمدید زمان تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش EPC موضوع مناقصه احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی(طراحی، تأمین، نصب، اجرا، راه اندازی و تحویل) بشماره 212218، به اطلاع کلیه شرکتها می‌رساند که مهلت ارائه اسناد ارزیابی کیفی از 04/12/1400 به روز شنبه مورخ 14/12/1400 افزایش یافت.

ضمناً؛ جلسه بازگشایی و صورتجلسه رسیدگی به پیشنهادات دریافتی بعد از وقت اداری 14/12/1400 خواهد بود.