افتخارات

شرکت صنعت فولاد شادگان با اهداف و خط مشی مشخصی در حال فعالیت میباشد و در این راستا توانسته است در زمینه های علمی ، فناوری و مشتری مداری چندین لوح و تندیس را دریافت نماید.