انتقادات و پیشنهادات

انتقاد و شکایت

نظرات شما برای ما مهم است و به ما کمک می کند کیفیت خدماتمان را بهبود دهیم. چنانچه در هر زمینه نظری دارید برای ما بنویسید.

لطفاً واحد مربوطه خود جهت انتقاد و یا شکایت در فرم مربوطه انتخاب نمایید.

اگر در هر مورد شکایتی دارید ما را در جریان بگذارید. ما متعهدیم ظرف ۴۸ ساعت به شکایت شما رسیدگی کنیم.