اخبار داخلی شرکت, اخبار صنعت فولاد, اطلاع رسانی و اخبار

بازدید مهندس امين ابراهيمى مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان و هیأت همراه از تعمیرات اضطراری سایت احیاء

امروز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠١/٠٧، بازدید مهندس امين ابراهيمى مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان و هیأت همراه از تعمیرات اضطراری سایت احیاء و آخرین پیشرفت فیزیکی سایت فولاد سازی شرکت صنعت فولاد شادگان