اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

بازدید و دیدار دوستانه مهندس حکیمی، مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از بخشهای مختلف و نشست صمیمانه با کارکنان واحد HSE

امروز شنبه مورخ ١٤٠١/٠٧/٠٧، بازدید و دیدار دوستانه مهندس حکیمی، مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از بخشهای مختلف و نشست صمیمانه با کارکنان واحد HSE

قاب خاطره مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان با کارگران زحمتکش فضای سبز

نویسنده

مطالب مرتبط