اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

بازدید مهندس حکیمی، مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از بخشهای مختلف و نشست صمیمانه با کارکنان واحدهای مختلف شرکت

امروز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٠٧/٠٢، بازدید مهندس حکیمی، مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از بخشهای مختلف و نشست صمیمانه با کارکنان واحدهای مختلف شرکت

نویسنده

مطالب مرتبط