آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات بهسازی محیط در سطح شرکت و محیط پیرامونی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام عملیات بهسازی محیط در  شرکت صنعت فولاد شادگان و محوطه‌های پیرامونی طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای و به مدت یک سال اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای حداقل (سه/3) سال سابقه کاری مفید و مرتبط  با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام عملیات بهسازی محیط در شرکت  صنعت فولاد شادگان و محوطه‌های پیرامونی و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 30/07/1400 با مراجعه به آدرس:  خوزستان-شهرستان شادگان،کیلومتر10جاده سربندر-آبادان کدپستی71112-64331 واحد امور حقوقی و قراردادها، اتاق 13 ، و یا از طریق سایت اینترنتی  www.ssico.ir،  نسبت به  دریافت ، مطالعه ، تکمیل  و ارسال  اسناد مذبور  به همراه کلیه مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر  (بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز) اقدام نمایند.

     بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف

شماره
مناقصه

موضوع
مناقصه

مبلغ
ضمانتنامه شرکت در مناقصه  (ریال)

حداقل
امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه

1

210976

انجام عملیات
بهسازی محیط در شرکت صنعت فولاد شادگان و محوطه‌های پیرامونی

2،000،000،000

60  از 100

· اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.

·   حداقل تعداد مناقصه گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی  سه مناقصه‌گر می‌باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  06152234742

·  هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.


روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان