آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند، دعوت می‌گردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی https://ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای شرکت صنعت فولاد شادگان، پس از مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ 09/ 06/ 1401 نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه بندی شده مستندات) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه(ریال)  حداقل امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه
  1 213464 خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای

شرکت صنعت فولاد شادگان

6.000.000.000 ریال 65  از 100
  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  •  حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 52234742-061 داخلی 121- 122 و 343

ضمناً؛ شرکت‌هایی که در ارزیابی کیفی مناقصه سال گذشته امتیاز ارزیابی کیفی لازم را کسب نموده بودند می‌توانند با نامه درخواست و تصویر برابر اصل شده گواهی صلاحیت ایمنی و با تایید کمیسیون معاملات در این مناقصه شرکت نمایند.

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان