آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه چارچوب‌های قراردادی، تهیه و تنظیم اسناد ( مناقصه/ مزایده ) و تهیه متون قراردادی بصورت برون سپاری

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌ها و موسسات حقوقی و قراردادی مناسب، بمنظور تهیه چارچوب‌های قراردادی، تهیه و تنظیم اسناد ( مناقصه/ مزایده ) و تهیه متون قراردادی بصورت برون سپاری اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌ها و موسسات حقوقی و قراردادی ذیصلاح دارای 10 سال سابقه کار مشابه دعوت بعمل می‌آید تا رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 31/04/1401 به آدرس ایمیل Commission@ssico.ir کمیسیون معاملات شرکت ارسال نمایند.

  • هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط