اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

برگزاری جلسه فصلی شش ماهه اول سال شرکت صنعت فولاد شادگان

امروز یکشنبه مورخ ٠٨/٠٨/ ١٤٠١، برگزاری جلسه فصلی شش ماهه اول سال شرکت صنعت فولاد شادگان با حضور مهندس کهزاد مدیرعامل شرکت و مدیران، سرپرستان و کارشناسان واحدهای مختلف