آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی مناقصه خرید قطعات یدکی کنترل ولوها همراه با متعلقات

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: خرید قطعات یدکی کنترل ولوها همراه با متعلقات آنها مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار. را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای(همراه با ارزیابی کیفی با تأثیر امتیاز فنی) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  • نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی در سایت (ssico.ir) (شرکت صنعت فولاد شادگان) جهت تهیه، تکمیل و ارسال اسناد درج می‌گردد.

2- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: مناقصه گران حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم، اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات مورد نیاز و نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس: خوزستان-شهرستان شادگان،کیلومتر10جاده سربندر-آبادان کدپستی71112-64331 واحد امورحقوقی و قراردادها، اتاق 13 تحویل و در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره  52234742-061 تماس حاصل نمایند.

3- سایر شرایط مناقصه: 

3-1- اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط مناقصه‌گزار پس از بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می‌گردد.

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می‌باشد.

3-2- نوع و میزان ضمانتنامه جهت شرکت در مناقصه متعاقباً از طریق دعوت نامه کتبی به مناقصه‌گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.

3-3- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی  3(سه) مناقصه‌گر می‌باشد.

3-4- اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.

3-5- هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

مطالب مرتبط