آگهی های جاری, مناقصات جاری

آگهی (213596) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC با موضوع ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور شناسایی و پیش ارزیابی شرکتهای واجد صلاحیت، جهت دعوت به مناقصه ” ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض در شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از كليه پیمانکاران ایرانی و خارجی توانمند در زمینه اجرای یک پروژه دارای توجیه اقتصادی و دوستدار محیط زیست بر مبنای تکنولوژی‌های اثبات شده، با دانش فنی و تجربیات مفید و مرتبط جهت اجرای این پروژه، دعوت می‌شود تقاضای کتبی خود را منفردا و یا بصورت کنسرسیوم همراه با شرکای واجد صلاحیت خود به منظور احراز صلاحيت، با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر پس از تاریخ نشر آگهی دوم و مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانیhttps://ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی” ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض شرکت صنعت فولاد شادگان، با مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ 21/ 06/ 1401 نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه بندی شده مستندات) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه(ریال)  حداقل امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه
  1 213596 ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض 3 % مبلغ برآورد مناقصه 65  از 100
  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  •  حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 52227915-061 داخلی 121و 122 (امور حقوقی و قراردادها) – 740 (برنامه ریزی و توسعه)

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

مطالب مرتبط