اخبار داخلی شرکت, اخبار صنعت فولاد, اطلاع رسانی و اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت فولاد شادگان با حضور اعضاء، نمایندگان و سهامداران در تهران، سالن جلسات شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان ، در این نشست که با هدف بررسی عملکرد این شرکت در سال ١٤٠٠، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به سال ١٤٠٠، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ١٤٠٠ تشکیل شد.
🔸مهندس کهزاد مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان طی گزارشی از عملکرد سال ١٤٠٠، اظهار امیدواری کرد: حضور پویا و موثر سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف بتواند گستره فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را دامنه‌دارتر کند.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان