اخبار صنعت فولاد, اطلاع رسانی و اخبار

مصاحبه مهندس کهزاد با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان در ادامه فعالیت های دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٧ مصاحبه مهندس کهزاد با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان در ادامه فعالیت های دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان