آرشیو آگهی ها, آرشیو مناقصات

تجدید آگهی فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی و به مدت سه سال شمسی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 13/11/1400 با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  www.ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت صنعت فولاد شادگان، پس از مطالعه و تکمیل آن، در مهلت مقرر نسبت به ارسال اسناد مذکور بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز و بارگذاری ضمائم و کلیه مدارک مورد نیاز در سامانه تأمین کالا و خدمات به نشانی www.pim.ssico.ir  اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ
ضمانتنامه شرکت در مناقصه  (ریال)

حداقل امتیاز کیفی
جهت دعوت به مناقصه

1

211612

نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان‌های شرکت

1.600.000.000 ریال

60  از 100

  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  •  حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  06152234742

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی بر عهده برنده است.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان