آگهی های جاری, مزایدات جاری

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای (1401004) فروش مقدار 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش مقدار 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی با دانه بندی تخمینی 75 % سایز نرمال، 20 % نرمه و 5 % نخاله را با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای به فروش برساند.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 19/ 06/ 1401 با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق 13و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به شماره واتساپ 09376589001 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل، حداکثر تا تاریخ 22/ 06/ 1401 نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دپو اقدام و حداکثر تا تاریخ 30/ 06/ 1401 نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر  و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل (2 %) دو درصد مبلغ کل پیشنهادی در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده.
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 7917 – 52227915-061 (داخلی 122-510) و ( آقای سلطانی09163136930)
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط