تمدید فراخوان دعوت به شرکت در مزایده فروش صادراتی مقدار 50 هزار تن آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان بنا به درخواست برخی از متقاضیان شرکت در مزایده، اعلام می دارد که این فراخوان مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 تمدید نموده است.