آگهی(215345) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع احداث کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " احداث ...

ادامه مطلب

آگهی (213415) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط ...

ادامه مطلب

آگهی (214385) آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه احداث جنگل و شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز شرکت صنعت فولاد شادگان قطعه C (به روش EPC)

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " پروژه ...

ادامه مطلب

آگهی (215158) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه احداث ساختمان کلینیک مجتمع فولاد شادگان به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور "پروژه ا...

ادامه مطلب

آگهی (214783) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع احداث تعمیرگاه ماشین آلات سنگین به روش PC

آگهی فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی ک...

ادامه مطلب

تمدید زمانی آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری ...

ادامه مطلب

آگهی (214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214891) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع مهندسی،تهیه و تامین، ساخت و نصب، تست و راه اندازی مسیر شارژ ترکیبی گندله واحد احیاء مستقیم به روش EPC

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214868) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان

تهیه و خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره...

ادامه مطلب