کسب تقدیرنامه یک ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

🔸به گزارش روابط‌ عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران ، تیم مدیریت مالی و اقتصادی شرکت صنعت فولاد...

ادامه مطلب

نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی برگزار شد

🔸به گزارش روابط‌ عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی شرکت ملی فولاد ای...

ادامه مطلب

لوح سپاس شاخص توسعه منابع انسانی به شرکت صنعت فولاد شادگان براساس ارزیابی عملکرد و رای هیأت داوران

🔸به گزارش روابط‌عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان؛ در نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی شرکت ملی فولاد ایران، لوح سپاس بر...

ادامه مطلب

کسب تندیس رتبه برتر در شاخص تولید شرکت صنعت فولاد شادگان

🔸به گزارش روابط‌ عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، در نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی شرکت ملی فولاد ایران، شرکت صنعت ...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214185) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمانهای شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ارائه خد...

ادامه مطلب

آگهی (214062) فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214104) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214101) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه اجرای شبکه جمع‌ آوری و انتقال پساب صنعتی و آبهای سطحی به تصفیه خانه و برگشت آب محصول از تصفیه به محل‌های مصرف

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه اج...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214131) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع عملیات سیویل احداث دیوار پیرامونی و محوطه سازی 25 هکتار زمین

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور عملیات س...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214103) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه آب بندی کانالهای برق سایت احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه آب...

ادامه مطلب