آگهی فراخوان (214103) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه آب بندی کانالهای برق سایت احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور پروژه آب...

ادامه مطلب

آگهی (214385) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع اجرای فاز دوم توسعه فضای سبز و شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای فا...

ادامه مطلب

آگهی تجدید فراخوان (214104) ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ساختمان‌های نت واحد احیاء و اجرای محوطه استقرار پیمانکاران تعمیرات سالیانه

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ساختمان‌...

ادامه مطلب

آگهی (213596) تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC احداث واحد ذوب و ریخته گری اسلب عریض در کارخانه صنعت فولاد شادگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1 مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان (مناقصه شماره 214184)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مناقصه گران متقاضی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلوولت فولاد شادگان می­رسا...

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ارتباط با کارکنان، مدیریت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان با کارکنان واحد تولید و بهره‌برداری

🔸برگزاری جلسه ارتباط با کارکنان مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی در واحد تولید و بهره‌برداری شرکت صنعت فولاد شادگان 🔸جلس...

ادامه مطلب

آگهی (214184) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع احداث توسعه پست 33/400 کیلو ولت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد احداث توسعه پست 33/400 کیلو ولت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتب...

ادامه مطلب

بازدید استاندار خوزستان به همراه مدیرعامل از شرکت صنعت فولاد شادگان

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان ، صبح امروز ( ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ) علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان به همراه حسین کهزاد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان (214185) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمانهای شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ارائه خد...

ادامه مطلب