تجدید آگهی مناقصه (212780) عمومی یک مرحله‌ای احداث انبار قطعات یدکی مرکزی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث ان...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (212425) با تأثیر امتیاز فنی تأمین و اجرای فایر استاپ مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور تأمین و ...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان‌های مناقصات عمومی یک مرحله‌ای انجام تعمیرات سالانه کارخانه احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام تع...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات استقرار فیبر نوری، شبکه داخلی ساختمانها، نصب و راه اندازی و تنظیف تجهیزات واسط شبکه و دوربین های مدار بسته، مدیریت تصاویر و مخابرات

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای عم...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تهیه و اجرای شبکه خطوط یوتیلیتی مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور تهیه و ا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی احیاء شرکت فولاد شادگان و خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی و نیز انجام برخی فعالیت‌های فنی و خدمات نظافت ساختمان‌ها

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خد...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث پمپ بنزین در شرکت صنعت فولاد شادگان، جهت تأمین سوخت ماشین‌آلات داخلی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث پم...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مجدد مناقصه خرید 5.000 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش تولید گرم

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: خرید 5.000 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش تولید گرم با توجه به نیاز چسب برای مصرف یکسال جهت استفاد...

ادامه مطلب