آگهی های جاری, مزایدات جاری

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای با موضوع فروش 7.000 تن آهن اسفنجی درجه دو

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش 7.000 تن آهن اسفنجی درجه دو را از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای به فروش برساند.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 1401/12/08 با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق 13و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به پست الکترونیک karimi.m@ssico.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل، حداکثر تا تاریخ 1401/12/10 نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دپو اقدام و حداکثر تا تاریخ 1401/12/15 نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره1090095664 بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل 10.000.000.000 ریال در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی در یک پارت و تحویل درب کارخانه فروشنده.
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: امور حقوقی و قراردادها 52234742-061 داخلی 122 و 09163189258     (آقای داودی) و 09169058577 و 09399058577 (آقای منیعات)
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

 

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط