کسب تندیس رضایتمندی مشتری توسط شرکت صنعت فولاد شادگان

کسب تندیس رضایتمندی مشتری توسط شرکت صنعت فولاد شادگان 🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، تندیس رضایتمندی مشتری در پنجمین ...

ادامه مطلب

آخرين روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز پنج شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٩ آخرين روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد روابط عمومی...

ادامه مطلب

دوّمین روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز چهار شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٨ دوّمین روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد روابط عمو...

ادامه مطلب

مصاحبه مهندس کهزاد مدیرعامل محترم شرکت صنعت فولاد شادگان با شبکه جهانی الکوثر

امروز چهار شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٨، مصاحبه مهندس کهزاد مدیرعامل محترم شرکت صنعت فولاد شادگان با شبکه جهانی الکوثر دوّمین روز فعالیت غرف...

ادامه مطلب

اولین روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٧ اولین روز فعالیت غرفه شرکت صنعت فولاد شادگان در دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد روابط عمومی ...

ادامه مطلب

مصاحبه مهندس کهزاد با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان در ادامه فعالیت های دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٧ مصاحبه مهندس کهزاد با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان در ادامه فعالیت های دومین نمایشگاه بومی سازی قطعا...

ادامه مطلب

مصاحبه مهندس کهزاد مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان با شبکه جهانی کربلا در اولین روز شروع به کار دومین نمایشگاه بومی سازی قطعات صنعت فولاد

امروز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٧ مصاحبه مهندس کهزاد مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان با شبکه جهانی کربلا در اولین روز شروع به کار دومین نما...

ادامه مطلب