مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، سیستم زهکشی، احداث و توسعه فضای سبز

شماره مناقصه : ۲۱۰۸۳۶ موضوع مناقصه : اجرای عملیات آماده سازی، سیستم زهکشی، احداث و توسعه فضای سبز نوع مناقصه : فراخوان ارزیابی کی...

ادامه مطلب

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

اسناد ارزیابی کیفی تامین کنندگان خدمات (پیمانکاران) مناقصه بازرسی، تعمیر و نگهداری، شارژ و تست بدنه کپسول های اطفاء حریق

ادامه مطلب

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران   شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام عملیات سم...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210618

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210618 شرکت صنعت فولاد ش...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210628

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره مناقصه210628 شرکت صنعت فولاد شاد...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) شماره مناقصه210160

«سال   تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایها» آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) شماره مناقصه210160 شرکت صنعت فولاد شاد...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره99002 فروش مقدار 20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد مقدار20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی را به صورت یکجا و یا قابل تقسیم در پارت های5.000 و 10.000 تنی با...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل فعالیت‌های نظافت، خدمات پذیرایی و سایر فعالیت‌های قابل واگذاری مـو...

ادامه مطلب