آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد : خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت در روزهای عادی و تعطیل بصورت رفت و برگشت ، نوبتکاری و 12ساعته در ا...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات کارگزاری و مهندسی معکوس

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد : خدمات کارگزاری و مهندسی معکوس-تهیه نقشه و تدوین شناسنامه فنی تأمین و خرید قطعات یدکی و سایر تجهیزا...

ادامه مطلب