آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی به منظور انجام پروژه‌های تکمیلی جنبی مرحله دوم مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجا...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد : خدمات ایاب و ذهاب به پرسنل شرکت در روزهای عادی و تعطیل بصورت رفت و برگشت ، نوبتکاری و 12ساعته در ا...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات کارگزاری و مهندسی معکوس

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد : خدمات کارگزاری و مهندسی معکوس-تهیه نقشه و تدوین شناسنامه فنی تأمین و خرید قطعات یدکی و سایر تجهیزا...

ادامه مطلب