آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش محصولات جانبی غبار اسفنجی، نرمه گندله سنگ آهن و لجن صنعتی

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش محصولات جانبی تولیدی خود را طبق جدول زیر با ترم تحویل درب...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه چارچوب‌های قراردادی، تهیه و تنظیم اسناد ( مناقصه/ مزایده ) و تهیه متون قراردادی بصورت برون سپاری

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌ها و موسسات حقوقی و قراردادی مناسب، بمنظور ت...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان...

ادامه مطلب

تجدید آگهی مناقصه (212780) عمومی یک مرحله‌ای احداث انبار قطعات یدکی مرکزی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث ان...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی فوری احداث دو مجموعه تولید بریکت سرد با ظرفیت 50 تن در ساعت

آگهی فراخوان مناقصه عمومی- فوری شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری م...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (212425) با تأثیر امتیاز فنی تأمین و اجرای فایر استاپ مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور تأمین و ...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان‌های مناقصات عمومی یک مرحله‌ای انجام تعمیرات سالانه کارخانه احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام تع...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات استقرار فیبر نوری، شبکه داخلی ساختمانها، نصب و راه اندازی و تنظیف تجهیزات واسط شبکه و دوربین های مدار بسته، مدیریت تصاویر و مخابرات

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای عم...

ادامه مطلب