آگهی (215747 ) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام کلیه امور مرتبط با حفظ و نگهداری فضای سبز محوطه و ساختمان‌های فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام کل...

ادامه مطلب

آگهی (215694) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات کارخانه فولادسازی شامل واحد ذوب و بیلت و واحدهای جنبی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " انجام ...

ادامه مطلب

آگهی (215689) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی شرکت صنعت فولاد شادگان به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " پروژه ...

ادامه مطلب

آگهی (215345) فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " احداث کارگاه م...

ادامه مطلب

آگهی(215345) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع احداث کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " احداث ...

ادامه مطلب

آگهی (213415) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد انجام عملیات پاکسازی، رنگ آمیزی و سندبلاست را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سوابق کاری مرتبط ...

ادامه مطلب

آگهی (214385) آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه احداث جنگل و شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز شرکت صنعت فولاد شادگان قطعه C (به روش EPC)

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " پروژه ...

ادامه مطلب

آگهی (215158) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع پروژه احداث ساختمان کلینیک مجتمع فولاد شادگان به روش PC

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور "پروژه ا...

ادامه مطلب

آگهی (214783) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع احداث تعمیرگاه ماشین آلات سنگین به روش PC

آگهی فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی ک...

ادامه مطلب