مناقصه ها و مزایده ها

تجدید آگهی (213665) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری از ماشین‌آلات سنگین ملکی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی     شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان...

ادامه مطلب

تجدید آگهی (213664) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نگهداری و تعمیرات پست‌های برق 33 و 6.6 کیلو ولت و پست‌های جنبی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی   شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عم...

ادامه مطلب

اصلاحیه آگهی (213664) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی نگهداری و تعمیرات پست‌های برق 33 و 6.6 کیلو ولت و پست‌های جنبی به منظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز دستگاه نظارت شرکت صنعت فولاد شادگان

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی مناقصه شماره 213664 موضوع "...

ادامه مطلب

اصلاحیه آگهی (213663) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات تخلیه و دفع پسماند و فاضلاب بهداشتی به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین آلات دفع پسماند خشک و تر و دستگاه لجن

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مناقصه شماره 213663 موضوع " انجام خدمات تخلیه و...

ادامه مطلب

اصلاحیه آگهی (213596) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای بصورت EPC با موضوع ساخت واحد ریخته گری اسلب عریض

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مناقصه شماره 213596 موضوع "ساخت واحد ریخته‌گری اسلب عریض" در شرکت صنعت فولاد شادگان می‌رساند،...

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای (1401004) فروش مقدار 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش مقدار 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی با دانه بندی تخمینی 75 % سایز نرمال، 20 % نرمه و 5 % نخاله را ب...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای شرکت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور خدمات ته...

ادامه مطلب

آگهی مجدد مزایده عمومی یک مرحله‌ای با موضوع فروش 650 تن آهن اسفنجی تولید اولیه کوره

تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش 650 تن آهن اسفنجی تولید اولیه کوره (طبق مشخصات زیر) را از ط...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش محصولات جانبی غبار اسفنجی، نرمه گندله سنگ آهن و لجن صنعتی

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد فروش محصولات جانبی تولیدی خود را طبق جدول زیر با ترم تحویل درب ک...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه چارچوب‌های قراردادی، تهیه و تنظیم اسناد ( مناقصه/ مزایده ) و تهیه متون قراردادی بصورت برون سپاری

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌ها و موسسات حقوقی و قراردادی مناسب، بمنظور ت...

ادامه مطلب