اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

جلسه مدیرعامل محترم شرکت صنعت فولاد شادگان با مدیران شرکت وفا

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان ،امروز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٢، جلسه مهندس کهزاد، مدیرعامل محترم و جمعی از مدیران شرکت صنعت فولاد شادگان با مهندس خورشید مدیرعامل محترم شرکت وفا و ديگر مدیران این شرکت جهت بررسی همکاری های رفاهی و آموزشی و ارائه خدمات مطلوب به کارکنان و خانواده های محترم آنان