اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

نشست صمیمانه مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان با دکتر صالح زاده فرماندار شهرستان شادگان

امروز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠٩/٠٧ نشست صمیمانه مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان با دکتر صالح زاده فرماندار شهرستان شادگان و تبادل نظر جهت توسعه مسئولیت های اجتماعی در شهرستان و پیشبرد اهداف شرکت صنعت فولاد شادگان

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان