اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

بازدید مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از واحد آزمایشگاه

امروز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠٩/13 ،بازدید مهندس حکیمی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت صنعت فولاد شادگان از واحد آزمایشگاه

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان