اخبار داخلی شرکت, اطلاع رسانی و اخبار

کسب تندیس رتبه برتر در شاخص تولید شرکت صنعت فولاد شادگان

🔸به گزارش روابط‌ عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان، در نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی شرکت ملی فولاد ایران، شرکت صنعت فولاد شادگان موفق به کسب تندیس رتبه برتر در شاخص تولید شد.

🔸براساس این گزارش ؛ این نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فولادی شرکت ملی فولاد ایران است که میزبان این همایش شرکت صنعت فولاد شادگان می باشد. که این شرکت در نخستین همایش موفق به کسب این رتبه شد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان