اخبار داخلی شرکت, اخبار صنعت فولاد, اطلاع رسانی و اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی روابط عمومی های طرحهای فولادی

امروز یکشنبه مورخ ١٤٠١/٠٣/٢٢ برگزاری جلسه هم اندیشی روابط عمومی های طرحهای فولادی با حضور مهندس آقاجانلو مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران، مدیران، کارشناسان و سرپرستان روابط عمومی شرکت‌های فولادی، در سالن جلسات شرکت ملی فولاد ایران

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان