آگهی های جاری, مناقصات جاری

تمدید زمانی استعلام عمومی با موضوع خرید 60.000 تن گندله سنگ آهن در دو مرحله 30.000 تنی

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت ارائه پاسخ استعلام خرید 60,000 تن گندله سنگ آهن در دو پارت 30,000 تنی از سوی شرکت کنندگان در استعلام، بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات تا روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 تمدید می گردد.

ضمناً: جایگزین نمودن پاکات پیشنهادی قیمت تا قبل از  این تاریخ امکان پذیر می باشد.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط