آگهی های جاری, مناقصات جاری

تمدید زمانی آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه از سوی شرکت کنندگان در مناقصه، بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت زمانی ارائه اسناد تا روز سه شنبه مورخ 1402/05/24 تمدید می گردد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

نویسنده

مطالب مرتبط