آگهی تجدید مزایده عمومی شماره99002 فروش مقدار 20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد مقدار20.000 تن نرمه گندله آهن اسفنجی را به صورت یکجا و یا قابل تقسیم در پارت های5.000 و 10.000 تنی با...

Continue reading