تمدید زمانی آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری ...

ادامه مطلب

آگهی (214923) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 350 مگاوات در قالب قرارداد B.O.T

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214891) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع مهندسی،تهیه و تامین، ساخت و نصب، تست و راه اندازی مسیر شارژ ترکیبی گندله واحد احیاء مستقیم به روش EPC

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214868) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع خدمات آموزشی منطبق بر نیازهای شغلی، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین کانون ارزیابی و توسعه‌ای کارکنان

تهیه و خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه، نامه رسمی درخواست که شماره...

ادامه مطلب

تمدید زمانی آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه

نظر به درخواست تمدید زمانی مهلت آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه از سوی شرکت کنندگان در مناقصه،...

ادامه مطلب

آگهی ( 214784 ) مناقصه عمومی احداث یک کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال به روش EPCF , EPCو BOT

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214774) مناقصه عمومی ارائه خدمات سمعی و بصری و کلیه خدمات مورد نیاز جهت برگزاری آئین و مناسبت‌ها

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214773) مناقصه عمومی ارائه خدمات تبلیغاتی، فرهنگی، هنری و نمایشگاهی

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائ...

ادامه مطلب

آگهی (214143) فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع انجام عملیات ساختمانی و محوطه‌سازی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام عم...

ادامه مطلب