تجدید آگهی فراخوان‌های مناقصات عمومی یک مرحله‌ای انجام تعمیرات سالانه کارخانه احیاء

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام تع...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات استقرار فیبر نوری، شبکه داخلی ساختمانها، نصب و راه اندازی و تنظیف تجهیزات واسط شبکه و دوربین های مدار بسته، مدیریت تصاویر و مخابرات

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور اجرای عم...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تهیه و اجرای شبکه خطوط یوتیلیتی مجتمع فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور تهیه و ا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی احیاء شرکت فولاد شادگان و خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی و نیز انجام برخی فعالیت‌های فنی و خدمات نظافت ساختمان‌ها

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خد...

ادامه مطلب

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث پمپ بنزین در شرکت صنعت فولاد شادگان، جهت تأمین سوخت ماشین‌آلات داخلی

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور احداث پم...

ادامه مطلب

اطلاعیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

پیرو درخواست مکرر شرکتهای پیمانکاری در خصوص تمدید زمان تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش EPC موضوع مناقصه احداث نیروگا...

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی احداث نیروگاه 15 مگاواتی خورشیدی بصورت EPC

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با تأثیر امتیاز فنی شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارز...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد: نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم بمنظور حفظ و آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز فولاد ...

ادامه مطلب