آگهی های جاری, مزایدات جاری

آگهی مجدد مزایده عمومی یک مرحله‌ای با موضوع فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت میگردد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ با مراجعه به آدرس: خوزستان شهرستان شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق ۱۳ و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به پست الکترونیک karimi.m@ssico.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دپو اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره ۱۰۹۰۰۹۵۶۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه ۱۵.۰ ریال در پاکت شماره ۱ شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل 15,000,000,000 ریال در پاکت شماره 1.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره ۲.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی در یک پارت و تحویل درب کارخانه فروشنده.
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار میباشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر امور حقوقی و قراردادها ۵۲۲۳۴۷۴۲-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ و ۰۹۱۶۳۱۸۹۲۵۸ (آقای داودی) و ۰۹۱۶۹۰۵۸۵۷۷ و ۰۹۳۹۹۰۵۸۵۷۷ (آقای منیعات)
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان