مناقصات

شماره مناقصه

عنوان

مهلت اعلام آمادگی

مستندات

215763
تمدید مدت زمان شرکت در فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم و واحدهای جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز بهره‌برداری
1403/03/02
215763
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم و واحدهای جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز بهره‌برداری
1403/03/02
216007
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث خط انتقال و اتصال گاز اکسیژن و گاز نیتروژن جهت افزایش ظرفیت واحد احیاء به روش PC
1403/02/19
215899
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6.500 تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش گرم
1403/02/16
215825
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه ساخت و نصب تابلوهای بیلبورد محوطه شرکت به روش PC
1403/01/18
215836
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات نقلیه درون و بیرون کارخانه و ایاب و ذهاب مورد نیاز فولاد شادگان
1403/01/15