آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به روش EPC ” طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان “

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به روش EPC بشماره 210160

 

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ” طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان ” طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت معتبر طرح و ساخت صنعتی نوع 4 یا بالاتر و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند، دعوت می‌گردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانیhttps://ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی پروژه طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان به روش EPC،  پس از مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ 16/04/1403 نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه‌بندی شده مستندات) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ریال)  حداقل امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه
  1 210160 طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان 4.000.000.000 ریال 65  از 100
  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  • حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 17-52227915-061(داخلی 122 واحد حقوقی و قراردادها) و (داخلی740 واحد برنامه‌ریزی و توسعه)
  • هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان