تمدید مدت زمان شرکت در فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات کارخانه احیاء مستقیم و واحدهای جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت‌های مورد نیاز بهره‌برداری

با توجه به اینکه آخرین مهلت اعلام شده برای ارسال مدارک تاریخ 1403/03/02 بوده و این تاریخ تعطیل اعلام شده است لذا مهلت ارسال مدارک تا تاریخ یکشنبه 1403/03/06 تمدید می گردد.

لینک آگهی